De Wijnkaart – www.thewinelist.be – Versie 01, gedateerd 11/11/2019

Dit privacybeleid definieert de regels voor de veiligheid en bescherming van persoonlijke gegevens die worden bewaard en verwerkt door ons bedrijf: Batiste Ryckaert – The Wine List (BCE 0550 507 464)

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier te verwerken. Wij garanderen de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de toepassing van dit vertrouwelijkheids- en privacybeleid.

Deze verklaring is onder voorbehoud en kan te allen tijde geraadpleegd worden op onze website: www.thewinelist.be

1. Gegevensverwerking

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor het sluiten van een contract met ons (inclusief prospectie en precontractuele procedures), de goede uitvoering van onze contractuele opdrachten, facturering, ons klantenloyaliteitsbeleid (inclusief het verzenden van advertenties of uitnodigingen tot gepersonaliseerde promotionele evenementen), de constante verbetering en personalisatie van onze diensten, de behandeling van uw eventuele opmerkingen en de naleving van onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen of meer in het algemeen de verdediging van onze legitieme belangen.

Meer precies en voor voorbeelden: het versturen van onze promotionele acties, nieuwsbrieven, ons toelaten uw vragen te beantwoorden, uw leveringen te verzekeren, enz.

2. Welke gegevens?

Er kunnen verschillende categorieën gegevens worden verzameld en verwerkt: identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, enz.); financiële gegevens (bankrekeningnummer, naam rekeninghouder, etc.); gegevens over uitgevoerde transacties (doel van de aankoop, bedrag, enz.); informatie met betrekking tot de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, de voorkeuren die u doorgeeft via onze website of online winkel, enz.

3. Onze verplichtingen

  • Implementatie van hoge beveiligingsstandaarden: met name door gebruik te maken van IT-tools en communicatiemiddelen die hun waarde op het gebied van beveiliging hebben bewezen.
  • Naleving van wettelijke normen en implementatie van best practices in zaken die verband houden met de AVG.
  • Garantie van het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

4. Uw rechten

  • Recht op inzage: u heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Als u gebruik maakt van uw recht op inzage, geeft The Wine List u een zo volledig mogelijk overzicht van uw gegevens.
  • Recht op rectificatie: u kunt de rectificatie van uw gegevens aanvragen.
  • Recht op verwijdering: u kunt The Wine List eenvoudig vragen uw gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van uw recht om te worden vergeten.

In het geval dat u The Wine List toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u uw toestemming a posteriori op elk moment intrekken.

5. Infrastructuur

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, neemt The Wine List alle technische maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Al onze gegevens worden opgeslagen op servers bij een dienstverlener die onderworpen is aan de AVG, en in overeenstemming met de bijbehorende wetgeving. De gegevens die we verwerken, zijn altijd beveiligd met SSL (gegevensversleutelingssysteem), wat zorgt voor beveiliging tussen de clientbrowser en de server die onze website host.

6. Externe organisaties

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met partners, leveranciers of andere onderaannemers van The Wine List, wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor het sluiten van contracten, of het gebruik van de diensten van het bedrijf.

7. Behoud

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de in punt 1 genoemde doeleinden te bereiken. van dit privacybeleid.

8. Contactpersoon

Voor elk verzoek met betrekking tot de vertrouwelijkheid van uw gegevens of de uitoefening van uw overeenkomstige rechten, kunt u contact met ons opnemen via de Contact Formulier .